STAMBENI OBJEKAT OPEK 3 - LAGATOR

Izvor : Arhiva - 01.05.2016.godine - Loznica

Završena izgradnja stambeno-poslovnog objekta "Opek 3" u ulici Patrijarha Pavla br.6 na Lagatoru.

U okviru objekta izgradjeno je 29 stambenih jedinica površine od 47 m² do 110 m², i to: Dvosobni – 17 kom i Trosobni – 12 kom. U prizemlju objekta do glavne ulice su planirana 3 poslovna prostora, a sa zadnje u nivou prizemlja 5 garaža. U sklopu dvorišta iza objekta je planiran parking sa 30 parking mesta...

STAMBENI OBJEKAT EVROPA SVILAJNAC

Izvor : Arhiva - 19.04.2016.god. - Svilajnac

Završeni radovi na adaptaciji i sanaciji krova na poslovno-stambenom objektu "Evropa" u Svilajncu...

STAMBENI OBJEKATI OBRENOVAC

Izvor : Arhiva - 07.04.2016.god. - Obrenovac

Potpisan ugovor sa agencijom ASB (Arbeiter Samariter Bund) Serbia o izvođenju radova na rekonstrukciji 29 individualnih stambenih objekata na teritoriji opštine Obrenovac, koji su oštećeni u majskim poplavama 2014.godine...

STAMBENI OBJEKAT OPEK 4 - LAGATOR

Izvor : Arhiva – mart 2016.godine - Loznica

Započeta izgradnja stambenog objekta Opek 4 - Lagator. Objekat se gradi po sistemu energetske efikasnosti i projektovan je prema najnovijem pravilniku o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova, koji je počeo da se primenjuje od 1. juna 2013.godine...

MAŠINSKA ŠKOLA - SVILAJNAC

Izvor : Arhiva – 01.03.2016.godine - Svilajnac

Završni radovi na rekonstrukciji i adaptaciji mašinske škole u Svilajncu (I i II faza)

Faza I : izvedeni su radovi na zameni stolarije (novom al stolarijom), oluka, izradi dodatne teroizolacije fasade, rekonstrukciji mokrih čvorova u prizemlju, postavljanje keramike, molerski radovi...

Faza II : izvršena je zamena postojećeg krova (sa svim limarskim radovima), radijatorskog grejanja, elektro instalacija i stolarije... rekonstruisani su mokri čvorovi na spratu, izvedeni keramičarski i molerski radovi ...

OPŠTINSKA UPRAVA SVILAJNAC

Izvor : Arhiva – 14.09.2015.godine - Svilajnac

Završeno izvođenje radova na rekonstrukcija krova i fasade, sa kompletnim tesarskim, limarskim i pokri-vačkim radovima, kompletni fasaderski radovi, kao i elektro radovi na instalacijama jake i slabe struje...

PREDŠKOLSKA USTANOVA LUNJA

Izvor : Arhiva – 12.09.2015.godine - Beograd

Zamenjena postojeća fasadna stolarija novom aluminijumskom stolarijom u jaslicama i vrtiću dečije ustanove "Lunja" u Metohijskoj ulici br.42, na Vračaru. Investitor radova je Predškolska ustanova "Vračar" iz Beograda...


SPORTSKA HALA SVILAJNAC

Izvor : Arhiva – 31.08.2015.godine - Svilajnac

Izvode se radovi na zameni krovnog pokrivača, zameni fasadne stolarije, kao i na krečenju kompletne fasade sportske hale. Investitor radova je Fond za uređivanje građevinskog zemljišta opštine Svilajnac...

POLJOPRIVREDNO-TEHNIČKA ŠKOLA

Izvor : Arhiva – 11.08.2015.godine - Svilajnac

Ugovorom je predviđeno investiciono održavnje krove i fasade upravne zgrade Poljoprivredno-tehničke škole sa domom učenika "Svilajnac" u Svilajncu...


DOM ZDRAVLJA MOJKOVIĆ

Izvor : Arhiva – 10.08.2015.godine - Krupanj

Radovi se izvode za agenciju Ujedinjenih nacija (UNOPS), www.unops.org, a obuhvataju sanaciju objekta nakon majskih poplava 2014.godine. Izvode se sledeći radovi: demontaže i rušenja, suvomontažni radovi, zidarski radovi, izolaterski radovi, zamena postojeće fasadne stolarije, keramičarski radovi, podopolagački radovi, limarski radovi, molersko-farbarski radovi, fasaderski radovi, vodovod i kanalizacija, elektroradovi i radovi na izradi centralnog grejanja...


STAMBENI OBJEKAT OPEK 2 - LAGATOR

Izvor : Arhiva – 01.05.2015.godine - Loznica

Završena je izgradnja još jednog energetski efikasnog objekta u naselju Lagator. U okviru objekta izgradjeno je 39 stambenih jedinica površine od 30 m² do 140 m², i to: Garsonjere – 6 kom, Jednosoiposobni – 2 kom, Dvosobni – 19 kom, Dvoiposobni - 6, Trosobni – 6 kom... Objekat ima podzemnu garažu sa 11 parking mesta, a u sklopu dvorišta iza objekta je obezbeđen parking sa 32 parking mesta...


STAMBENI OBJEKAT OPEK 3 - LAGATOR

Izvor : Arhiva – april 2015.godine - Loznica

Objekat je projektovan po sistemu energetske efikasnosti. U okviru objekta biće izgradjeno 29 stambenih jedinica površine od 47 m² do 110 m², i to: Dvosobni – 17 kom i Trosobni – 12 kom. U prizemlju objekta do glavne ulice su planirana 3 poslovna prostora, a sa zadnje u nivou prizemlja 5 garaža. U sklopu dvorišta iza objekta je planiran parking sa 30 parking mesta...


DOM ZDRAVLJA ZABREŽJE

Izvor : Arhiva - 01.12.2014.godine - Obrenovac

Radovi se izvode za agenciju Ujedinjenih nacija (UNOPS), www.unops.org, a obuhvataju sanaciju objekta nakon majskih poplava 2014.godine. Izvode se sledeći radovi: demontaže i rušenja, zemljani radovi, zidarski radovi, betonski i armirano betonski radovi, izolaterski radovi, zamena postojeće fasadne stolarije, stolarski radovi, bravarski radovi, keramičarski radovi, podopolagački radovi, limarski radovi, molersko-farbarski radovi, fasaderski radovi, vodovod i kanalizacija, elektro radovi i mašinski radovi...


HEMIJSKO-TEKSTILNA ŠKOLA

Izvor : Arhiva - 18.11.2014.god. - Šabac

Radovi se izvode za agenciju Ujedinjenih nacija (UNOPS), www.unops.org, a obuhvataju sanaciju objekta nakon majskih poplava 2014.godine. Izvode se sledeći radovi: demontaže i rušenja, izolaterski radovi, zidarski radovi, zamena postojeće fasadne stolarije, limarski radovi, molersko-farbarski radovi, podopolagački i fasaderski radovi...


REGIONALNI MEDICINSKI CENTAR ZA IZBEGLICE

Izvor : Arhiva – 04.12.2016.god. – Subotica

Potpisan ugovor sa agencijom ASB Beograd (Arbeiter Samariter Bund)  za izvođenje radova na dogradnji, adaptaciji i renoviranju Regionalnog medicinskog centra za izbeglice/migrante u Subotici...


DOM ZDRAVLJA SVILAJNAC

Izvor : Arhiva – 22.11.2016.god. – Svilajnac

Početak radova na investicionom održavanju zgrade za zdravstvenu zaštitu – zgrade Doma zdravlja u Svilajncu. Ugovorom su predviđeni izolaterski radovi, radovi na izradi fasade, zameni fasadnih portala, zameni oluka, radovi na mašinskim instalacijama...


STAMBENI OBJEKAT OPEK 5 - LAGATOR

Izvor : Arhiva – 01.11.2016.god. – Loznica

Započeti radovi na izgradnji stambenog objekta “OPEK 5” u ulici Patrijarha Pavla br.14, naselje Lagator u Loznici. Na parceli površine 24,81 ari predviđena je izgradnja stambenog objekta koji se sastoji iz 2 lamele spratnosti: podzemna garaža+prizemlje+4 tipska sprata+povučeni sprat+servisna etaža, ukupne bruto površine oko 5.600 m2.  Projektom je planirana izgradnja 68 stanova različitih struktura i površina od 31 do 160m2, 18 podzemnih garaža i otvorenim parkingom sa 50 parking mesta...


REKONSTRUKCIJA 65 STAMBENIH OBJEKATA

Izvor : Arhiva - 20.07.2016.god. – Obrenovac

Nakon uspešno realizovanog ugovora  sa agencijom ASB Beograd (Arbeiter Samariter Bund) Serbia o izvođenju radova na rekonstrukciji 29 individualnih stambenih objekata na teritoriji opštine Obrenovac, 16.maja i 20.jula potpisani ugovori za rekonstrukciju i adaptaciju još 65 individualnih stambenih objekata na teritoriji opštine Obrenovac, koji su oštećeni u majskim poplavama 2014.godine...


Naredna strana

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

A k t u e l n o