O NAMA

Građevine su ostvarenja građevinske tehnike. Građevina obično zauzima stalno, odnosno fiksno mesto na zemlji isto kao i druge prirodne tvorevine. Na taj način građevine nadopunjuju i menjaju prostor na zemlji…

Prozori i vrata treba da budu ukras svake kuće, osim toga od njih se očekuje da Vam pomognu u uštedi energije i da spreče prodor spoljne buke kao i da predstavljaju zaštitu od provale. Oni bi trebalo da podnesu sve vremenske uticaje…

Sa svim prednostima života na Lagatoru - Loznica, ali i bez mana stanovanja u ovom delu grada, GP OPEK nudi savremen koncept življenja. U blizini gradskog bazena, udaljen od gradske gužve, a opet sasvim blizu centra grada i u blizini…

Prikaz samo jednog malog dela objekata koje smo izgradili, adaptirali ili rekonstruisali.  Za 25.godina postojanja, GP OPEK je radio na preko 300.000 m2 stambenog, poslovnog i proizvodnog prostora širom naše zemlje…

Izvor : Arhiva - 01.05.2016.godine - Loznica


Završena izgradnja stambeno-poslovnog objekta "Opek 3" u ulici Patrijarha Pavla br.6 na Lagatoru.


Izvor : Arhiva - 07.04.2016.god. - Obrenovac


Potpisan ugovor sa agencijom ASB Serbia o izvođenju radova na rekonstrukciji 29 individualnih stambenih objekata.

Izvor : Arhiva – mart 2016.godine - Loznica


Započeta izgradnja stambenog objekta Opek 4 - Lagator.


Izvor : Arhiva – 01.03.2016.godine - Svilajnac


Završni radovi na rekonstrukciji i adaptaciji mašinske škole u Svilajncu (I i II faza).

AKTUELNO

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

N a s l o v n a