Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

FARMA SVINJA “NUKLEUS”

Inđija, 2007.godine

FARMA SVINJA “NUKLEUS”

Izgrađena je potpuno nova farma svinja...