Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

FARMA SVINJA

Stara Pazova, 2007.godine

FARMA SVINJA

Izvedeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji farme svinja u Staroj Pazovi...