Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

KASARNA “GENERAL MIŠKOVIĆ”

Beograd, 2010.godine

KASARNA “GENERAL MIŠKOVIĆ”

Izvedeni su radovi na adaptaciji kantine u okviru kasarne. Zamenjena je stolarija novom, postavljena keramika, zamena elektro instalacije i molerski radovi...