Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

CARINA ERC

Beograd, 2011.godine

CARINA ERC

Izvedeni su radovi na nadogradnji i rekonstrukciji. Zamenjena je stolarija novom, postavljena keramika, zamena elektro instalacije i molerski radovi...