Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA

Beograd, 2011.godine

VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA

Izvedeni su radovi na rekonstrukciji Visoke hotelijerske škole u Beogradu. Zamenjena je stolarija novom, postavljena keramika, zamena elektro instalacije i molerski radovi...