Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

PREDŠKOLSKA USTANOVA “ANĐELAK”

Beograd, 2012.godine

PREDŠKOLSKA USTANOVA “ANĐELAK”

U skladu sa strategijom Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, da vrtići stari više decenija po standardima odgovaraju novoizgrađenim objektima, grad Beograd je u poslednjih pet godina kompletno rekonstruisao više od 70 predškolskih ustanova..


Izvedeni su radovi na sanaciji i adaptaciji predškolske ustanove. Zamenjena je stolarija novom, postavljena keramika, zamena elektro instalacije i molerski radovi...