Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

POLJOPRIVREDNO TEHNIČKA ŠKOLA

Svilajnac, 2015.godine

POLJOPRIVREDNO TEHNIČKA ŠKOLA

Izvedeni su radovi na renoviranju krova i fasade upravne zgrade Poljoprivredno-tehničke škole sa domom učenika "Svilajnac" u Svilajncu...