Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

DOM ZDRAVLJA U MOJKOVIĆU

Krupanj, 2015.godine

DOM ZDRAVLJA U MOJKOVIĆU

Radovi se izvode za agenciju Ujedinjenih nacija (UNOPS), www.unops.org, a obuhvataju sanaciju objekta nakon majskih poplava 2014.godine. Izvode se sledeći radovi: demontaže i rušenja, suvomontažni radovi, zidarski radovi, izolaterski radovi, zamena postojeće fasadne stolarije, keramičarski radovi, podopolagački radovi, limarski radovi, molersko-farbarski radovi, fasaderski radovi, vodovod i kanalizacija, elektroradovi i radovi na izradi centralnog grejanja...