Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

SPORTSKA HALA

Svilajnac, 2015.godine

SPORTSKA HALA

Izvedeni su radovi na zameni krovnog pokrivača, zameni fasadne stolarije, kao i na krečenju kompletne fasade sportske hale. Investitor radova je Fond za uređivanje građevinskog zemljišta opštine Svilajnac...