Građevine su ostvarenja građevinske tehnike. Građevina obično zauzima stalno, odnosno fiksno mesto na zemlji isto kao i druge prirodne tvorevine. Na taj način građevine nadopunjuju i menjaju prostor na zemlji. Ljudi su izgradili mnogo građevinskih objekata u koje spadaju i zgrade čije veće ili manje skupine čine sela, naselja i gradove. Isti su povezani čitavom mrežom puteva i železničkih pruga na kojima su prirodne prepreke savladavane mostovima i tunelima. Ljudi su uredili mnoga pristaništa na obalama, regulisali reke, doveli vodu u bezvodne krajeve, stvorili veštačka jezera (akumulacije), kanalima spojili mora i okeane... Takvim delima ljudi nadopunjuju i menjaju prirodu u svoju korist. Takva dela nazivamo građevinskim objektima. Građevinski objekti su plod građevinske tehnike.

Foto galerija

OPŠTINSKA UPRAVA SVILAJNAC

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

G r a đ e v i n a

Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

Projektiranje - pod projektiranjem podrazumijevamo istražne radove dokumentiranje istih te izradu projektne dokumentacije.

Izvođenje građevinskih radova :

pripremni radovi - raščišćavanje terena, priprema gradilišta, dovod vode i struje, odvodnja vode...

građevinski radovi - zemljani, tesarski, betonski, armirano-betonski, armirački, zidarski...

završni radovi - krovnopokrivački, bravarski, stolarski, limarski, keramičarski, staklorezački...

instalaterski radovi - grejanje, plin. struja, telefon, klima uređaji, vodovod, kanalizacija...

Pouzdanost - Pouzdanost je sposobnost građevine da izdrži sva predvidiva delovanja koja se javljaju pri normalnoj upotrebi, te da zadrži odgovarajuća svojstva u predviđenom vremenu trajanja.

Mehanička otpornost i stabilnost - Građevina mora biti projektovana tako da za vreeme građenja i korištenja ne dođe do rušenja građevine ili nekog njenog dela, deformacije, oštećenja građevinskog dela, objekata pored ili opreme usled deformacije nosive konstrukcije ili tla.

Zaštita od ugrožavanja zdravlja ljudi - Građevina mora zadovoljiti zdravstvenim uslovima i ne ugrožavati građane i okolinu.

Zaštita od buke i vibracija - Jačina buke ne sme preći dopuštene vrednosti određene zakonom. Projektuje se tako da se vodi računa o izboru materijala u izolaciji. Podovi su najveći prenosnici udarne buke, zato se tu obraća posebna pažnja.

Ušteda energije i toplinska zaštita - Naše građevine imaju minimalni gubitak toplote, ali isto tako, nemaju zagrevanje unutrašnjosti usled visokih vanjskih temperatura.

Zaštita od korozije - Vitalni delovi građevine moraju biti zaštićeni od korozivnog delovanja okoline, štetnog delovanja kiše i podzemne vode...

OSNOVNE FAZE NASTAJANJA NAŠIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA:

TEHNIČKA SVOJSTVA KOJA KARAKTERIŠU NAŠE GRAĐEVINE: