01.marta 2016.godine započeta izgradnja stambenog objekta Opek 4 - Lagator. Objekat se gradi po sistemu energetske efikasnosti i projektovan je prema najnovijem pravilniku o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova, koji je počeo da se primenjuje od 1. juna 2013.godine...


Na osnovu rešenja o građevinskoj dozvoli broj ROP-LOZ-1662-CPI-1/2016 otpočeli su radovi na izgradnji stambenog objekta Po+Pr+4+PS u ulici Patrijarha Pavla br.14 na Lagatoru. Objekat se gradi po sistemu energetske efikasnosti. Predviđena je izgradnja 43 stambene jedinice, a ceo objekat  ima ukupnu bruto površinu od 3.500m2. U podrumu je predviđeno 11 garažnih mesta, u prizemlju 6 stanova, na četiri tipska sprata po 8 stanova i na povučenom spratu 5 penthausa sa velikim terasama. Površine stanova su od 31-150m2, a struktura stanova je: Garsonjera - 9kom, dvosobnan - 24kom i trosoban - 10kom. U sklopu dvorišta objekta je planiran otvoreni parking sa 38 parking mesta.

Danas se kod uslova stanovanja najviše žalimo na staru i nekvalitetnu gradnju, dotrajale instalacije, bučni komšiluk, nemogućnost parkiranja, udaljenost od većine značajnih objekata... Može se zaključiti da koncept stanovanja u savremenom svetu podrazumeva istovremeno zadovoljavanje više vrednosti; kvalitetnu gradnju, dobar položaj, estetsku prijemčivost, ekonomičnost življenja, sigurnost, ispunjene ekološke standarde... Sa pravom se postavlja pitanje, da li u manjim sredinama danas postoji mesto gde se mogu sresti svi navedeni kvaliteti i izbeći problemi koji muče većinu naših sugrađana?

Sa svim prednostima života na Lagatoru - Grad Loznica, ali i bez mana stanovanja u ovom delu grada, GP OPEK nudi takav koncept življenja. U blizini gradskog bazena, udaljen od gradske vreve, a opet na manje od 5 minuta od samog centra grada i u blizini brojnih trgovinskih, sportskih, kulturnih, verskih i poslovnih celina niče "grad unutar grada", savremeni stambeni kompleks koji će ispuniti sve neophodnosti za ugodan život, ali i premašiti do sada postavljene standarde.

OPEK 5 - Lagator, Lamela 1

OPEK 5 - Lagator, Lamela 2

Sredinom aprila 2016.godine, u lozničkom novom naselju „LAGATOR“, u bulevaru Patrijarha Pavla, na katastarskoj parceli br.3481/35 neposredno, pored parka i na udaljenosti od 900 metara od centra grada, završeni su pripremni radovi na izgradnji modernog stambenog objekta spratnosti Po+Pr+4+Ps, orijentacione bruto površine od oko 3.400 m2...


Objekat je projektovan po sistemu energetske efikasnosti. U okviru objekta biće izgradjeno 29 stambenih jedinica površine od 47 m² do 110 m², i to: Dvosobni – 17 kom i Trosobni – 12 kom. U prizemlju objekta do glavne ulice su planirana 3 poslovna prostora, a sa zadnje u nivou prizemlja 5 garaža. U sklopu dvorišta iza objekta je planiran parking sa 30 parking mesta...

Detaljnije Detaljnije

OPEK 2 - Lagator

OPEK 1 - Lagator

Početkom maja 2015.godine, u lozničkom novom naselju „LAGATOR“, u bulevaru Patrijarha Pavla, na katastarskoj parceli br.3481/35 u neposrednoj blizini parka i na udaljenosti od 900 metara od centra grada, završeni su radovi na izgradnji modernog stambenog objekta spratnosti Po+Pr+4+Ps, orijentacione bruto površine od oko 3.400 m2...


Završena je izgradnja još jednog energetski efikasnog objekta. U okviru objekta izgradjeno je 39 stambenih jedinica površine od 30 m² do 140 m², i to: Garsonjere – 6 kom, Jednosoiposobni – 2 kom, Dvosobni – 19 kom, Dvoiposobni - 6, Trosobni – 6 kom... Objekat ima podzemnu garažu sa 11 parking mesta, a u sklopu dvorišta iza objekta je obezbeđen parking sa 32 parking mesta...

Sredinom februara 2014.godine, u lozničkom novom naselju „LAGATOR“, u produžetku ulice Stanoja Glavaša uz široki bulevar, na k.p.br.3481/32, neposredno pored parka i na udaljenosti od 900 metara od centra grada, završena je izgradnja modernog stambenog objekta spratnosti Po+Pr+4+Ps, orijentacione bruto površine od oko 3.700 m2...


U okviru objekta izgradjeno je 45 stambenih jedinica površine od 28 m² do 85 m², i to: Garsonjere – 4 kom, Jednosobni – 10 kom, Jednoiposobni – 10 kom, Dvosobni – 8 kom, Dvoiposobni – 8 kom, Trosobni – 4 kom...

Detaljnije Detaljnije

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

P r o d a j a

Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

OPEK 4 - Lagator

OPEK 3 - Lagator

01.novembra 2016.godine započeta izgradnja stambenog objekta Opek 5 - Lagator. Objekat se gradi po sistemu energetske efikasnosti i projektovan je prema najnovijem pravilniku o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova, koji je počeo da se primenjuje od 1. juna 2013.godine...


Na osnovu rešenja o građevinskoj dozvoli otpočeli su radovi na izgradnji stambenog objekta Po+Pr+4+PS u ulici Patrijarha Pavla br.14 na Lagatoru.


Na parceli površine 24,81 ari predviđena je izgradnja stambenog objekta koji se sastoji iz 2 lamele spratnosti: podzemna garaža + prizemlje + 4 tipska sprata + povučeni sprat + servisna etaža, ukupne bruto površine oko 5.600 m2.  Projektom je planirana izgradnja 68 stanova različitih struktura i površina od 31 do 160m2, 18 podzemnih garaža i otvorenim parkingom sa 50 parking mesta.

01.novembra 2016.godine započeta izgradnja stambenog objekta Opek 5 - Lagator. Objekat se gradi po sistemu energetske efikasnosti i projektovan je prema najnovijem pravilniku o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova, koji je počeo da se primenjuje od 1. juna 2013.godine...


Na osnovu rešenja o građevinskoj dozvoli otpočeli su radovi na izgradnji stambenog objekta Po+Pr+4+PS u ulici Patrijarha Pavla br.14 na Lagatoru.


Na parceli površine 24,81 ari predviđena je izgradnja stambenog objekta koji se sastoji iz 2 lamele spratnosti: podzemna garaža + prizemlje + 4 tipska sprata + povučeni sprat + servisna etaža, ukupne bruto površine oko 5.600 m2.  Projektom je planirana izgradnja 68 stanova različitih struktura i površina od 31 do 160m2, 18 podzemnih garaža i otvorenim parkingom sa 50 parking mesta.

Detaljnije Detaljnije